Zapraszamy nauczycieli wspomagających, pracujących z  uczniami z autyzmem, zespołem Aspergera

na spotkanie sieci samokształcenia , które odbędzie się 29 kwietnia 2019r. w sali na I piętrze budynku starostwa przy ul. Wyszyńskiego 23, o godzinie 13.00.