Ogólnopolski Tydzień Kariery pt. ŚWIAT ZAWODÓW – PSYCHOLOG, PEDAGOG, LOGOPEDA, REHABILITANT.

W czwartek tj. 18.10.2018r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna gościła dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 10 w Brzegu na zajęciach z zakresu preorientacji zawodowej realizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pt. ŚWIAT ZAWODÓW – PSYCHOLOG, PEDAGOG, LOGOPEDA, REHABILITANT. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z placówką i przedstawicielami zawodów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dzieci w mniejszych grupach w gabinetach specjalistów zostały zapoznanie z miejscem pracy  psychologa, pedagoga, logopedy i rehabilitanta, obszarem oddziaływań, czynnościami charakterystycznymi dla reprezentowanego zawodu, wykorzystywanymi pomocami. Udzielono odpowiedzi na ws ystkie dodatkowe pytania dzieci związane z wykonywanym zawodem i pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną dzieciom.

Spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych

Dnia 28 września b.r. odbyło się spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych z rejonu działania poradni brzeskiej w ramach działającej sieci wymiany doświadczeń i samodoskonalenia prowadzonej przez panią psycholog Alicję Lenarczyk i pedagoga panią Renatę Straub-Pieczykolan. Na spotkaniu organizacyjnym rozpoznane zostały potrzeby działającej sieci , które realizowane będą w roku szkolnym 2018/19.