Zadanie pn. Organizacja i realizacja “Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” 

Umowa nr MEiN/2022/DWEW/1070

Finansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki.