Zaświadczenie

                                                                                                                                                        Brzeg,…………     Zaświadczenie     Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………   Adres zamieszkania………………………………………………………………………   Data urodzenia……………………………………………………………………………   Rozpoznanie wg klasyfikacji ICD-10………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   Wskazane objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju ze względu na   wykrycie niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością   (uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r., rozp. Men z dnia 5 września …

Załącznik nr 1 do Regulaminu OKRO

Załącznik nr 1 do Regulaminu OKRO   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Poprzeczna 3, 49-300 Brzeg, tel.774163207, 774163988, e-mail sekretariat@poradnia-brzeg.edu.pl   WNIOSEK RODZICÓW O PRZYZNANIE ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH  W OŚRODKU KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZYM W PPP W BRZEGU W RAMACH PROJEKTU RZĄDOWEGO „ZA ŻYCIEM”     Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………………. Adres………………………………………………………………………………………………………………………………. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………. PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………………. Imię i…

OKRO

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu w 2017r. rozpoczął działalność wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy (OKRO) na obszarze powiatu brzeskiego. Który realizuje następujące zadania:   Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka i jego rodziny oraz form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom Organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin…

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Poprzeczna 3, 49-300 Brzeg, tel.774163207, 774163988, e-mail sekretariat@poradnia-brzeg.edu.pl   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO (obowiązek informacyjny)       Szanowni państwo, zgodnie z art.13.ust.1i2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym a będą wykorzystywane wasze dane osobowe…