PPP w Brzegu

SZKOLENIE DLA TYFLOPEDAGOGÓW

ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

 POWIATU BRZESKIEGO

 

 Tyflopedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Anna Paziuk-Figura ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu dla specjalistów pracujących z uczniami słabowidzącymi.

 

Specjalista zaproszony do współpracy to pan Bartosz Tomczak: optometrysta, specjalista zajmujący się aplikacją i doborem specjalistycznych soczewek kontaktowych, absolwent Politechniki Wrocławskiej o specjalizacji Optometria, specjalista diagnostyki i terapii widzenia dzieci i młodzieży, Członek Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki oraz Polskiego Stowarzyszenia Soczewek Kontaktowych

 

Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzegu przy ul. Poprzecznej 3 oraz w gabinecie Terapii Widzenia w Brzegu

 

Pierwszym etapem szkolenia będzie udział w wykładzie na temat trudności wzrokowych oraz sposobów dbania o  stan układu wzrokowego. Zakłada się również serię pytań i odpowiedzi specjalisty.

 

Drugim etapem szkolenia będzie udział w warsztacie praktycznym w gabinecie Terapii Widzenia w Brzegu  przy ul. Chocimskiej 2B

 

Trzeci etap szkolenia to zaproszenie do wymiany doświadczeń tyflopedagogów pracujących w placówkach edukacyjnych powiatu brzeskiego. Spotkanie odbędzie się w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brzegu.

 

 

Terminy szkoleń:

 

  • 13 listopada 2023 roku, godzina 8.30

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu, gabinet nr 19

 

  • 4 grudnia 2023 roku, godzina 8.30

Gabinet specjalistyczny ul. Chocimska 2B w Brzegu.

 

  • 05 luty 2024 roku, godzina 8.30

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu, gabinet nr 19

 

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy  o dokonywanie zapisów pod numerem telefonu: 77 4163207, 77 4163988

Zapisy trwają do dnia 6 listopada 2023r.