Zadanie pn. Organizacja i realizacja “Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” 

Umowa nr MEiN/2022/DWEW/1070

Finansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki.


 

instytucja

adres

Telefon 

e-mail

 

PCPR
Brzeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Kardynała Wyszyńskiego 23
49-300 Brzeg

 

Sekretariat:  

tel. 77 549 34 21
Dyrektor:

tel. 77 549 34 23
Z-ca dyrektora:

tel. 77 549 34 27
Koordynatorzy rodzin: tel. 77 549 34 28
Piecza zastępcza:

tel. 77 549 34 26 

 

sekretariat@pcprbrzeg.pl


dyrektor@pcprbrzeg.pl

 

 

 

 

 

WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Brzeg

 

ul. Kamienna 4
49-300 Brzeg

 

ul. 1 Maja 2

49-300 Brzeg 

 

 

tel. 77 440 51 53

 

tel. 785 110 374 

 

 

kierownikwtzbrzeg@wp.pl

 

 

 

 

 

WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Jędrzejów 

 

 

Jędrzejów 32a
49-200 Grodków

 

tel. 77 415 80 40

 

wtz.jedrzejow@op.pl

 

 

 

 

Warsztat
Terapii Zajęciowej 

Lewin Brzeski

WTZ Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób
Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im?

 

 

 

ul. Kościuszki 52

49-340 Lewin Brzeski

 

WTZ i Stowarzyszenie:

tel. 77 412 74 72

 

wtz@spion.pl

spion@spion.pl

 

 

 

Świetlica
Terapeutyczna

Lewin
Brzeski

 

 

ul. Moniuszki 41A

49-340 Lewin Brzeski

 

tel. 77 412 89 72

 

 

swietlicalewinb@gazeta.pl

 

 

Świetlica
Socjoterapeutyczna WSHE Brzeg

 

ul. Piastowska 14

49-300 Brzeg

 

tel. 607 829 826

 

dona2005@wp.pl

 

 

Fractal
Concept

Ośrodek
Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i
Młodzieży – I Poziom Referencyjny

 

 

 

ul. Armii Krajowej 4
49-300 Brzeg

 

 

tel. 883 999 022

 

brzeg@fractal-concept.pl

 

 

Rehabilitacja

 

 

ul. Kamienna 4

49-300 Brzeg

 

tel. 733 967 000

Rehabilitacja i fizjoterapia:

tel. 733 967 000

tel. 537 893 341

 

 

recepcjadonicor@o2.pl

 

 

 

Stowarzyszenie ZDROWIE w Brzegu

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

 

 

ul. Ofiar Katynia 25

 49-300 Brzeg

 

tel. 77 416 23 83

 

 

stow.zdrowie@gmail.com

 

 

 

Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu

 

ul. Bolesława Chrobrego 32a
49-300 Brzeg

 

 

 

 

 

 

tel. 77 416 99 93  

tel. 77 404 55 95 

 

 

 

 

mops@brzeg.pl

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Skarbimierzu

 

  

ul. Parkowa 12
49-318 Skarbimierz

 

 

 

tel. 77 40 46 610  

tel. 77 40 46 600

 

 

 

 

 

gops@skarbimierz.pl

 

 

 

 

  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy

 

 

 

ul. Szkolna 1 a  

49-313 Lubsza

 

 

 

 

tel. 77 412 08 30

tel. 77 412 08 31

tel. 77 411 87 46

 

 

 

pacak.ops@lubsza.ug.gov.pl

 

 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lewinie Brzeskim

 

 

 

ul. Rynek26

49-340 Lewin Brzeski

 

 

 

tel. 77 40 42 630

 

 

 

 

 

 

sekretariat@mgopslewin.naszops.pl

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie

 

 

ul. Szpitalna 13

49-200 Grodków 

 

 

tel. 77 415 33 45

 

 

ops@ops.grodkow.pl

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Olszance z/s w Krzyżowicach

 

Krzyżowice 72

49-332 Olszanka

 

tel. 77 412
90 36

Biuro pracowników socjalnych

tel. 77 412 26 62

 

opsolszanka2@op.pl

gops@olszanka.pl

 

 

Punkt Pomocy Kryzysowej 

 

 

ul.  Piastowska
29a

49-300 Brzeg

 

 

tel. 77 416 05 06

 

ppk@mops-brzeg.pl

 

 

Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia

 

 

ul. Wileńska 39/13

49-300 Brzeg

 

tel. 511 288 715

 

 

fundacjacaw@gmail.com

 

 

Psychoserwis

Brzeg

 

ul. Kwiatowa 2/2

49-300 Brzeg

 

 

tel. 502 540 718

 

mkbanach.psychoserwis@gmail.com

 

 

Sensum 

Brzeg

 

 

ul. Jana Pawła II 12/1

49-300 Brzeg

 

tel. 721 550 567

 

sensum.brzeg@gmail.com

 

 

Centrum Rozwoju i Wsparcia Sebastian Pluta

 

 

ul. plac Dworcowy 1/1

49-300 Brzeg

 

tel. 602 552 533

 

criwpluta@gmail.com

 

 

PP-P
Grodków

 

 

 

ul. Kasztanowa 3

49-200 Grodków

 

tel. 77 415 55 11

 

kontakt@poradniagrodkow.pl

 

 

 

 

PP-P
Brzeg

 

ul. Poprzeczna3

49-300 Brzeg

 

tel. 77 416 32 07

tel. 77 416 39 88

 

 

sekretariat@poradnia-brzeg.edu.pl

 

 

ZSS Brzeg

 

 

 

ul. Mossora 4
49-300 Brzeg

 

tel. 77 416 35 71

 

zssbrzeg@wodip.opole.pl

 

 

 

SOS-W
Grodków

 

 

 

ul. Krakowska 31

49-200 Grodków

 

 

 

tel. 77 415 54 88

 

osrodek@soswgrodkow.pl

 

 

 

Wydział
Oświaty miasto Brzeg

 

 

 

Brzeg

 

tel. 77 404 71 45

 

oswiata@brzeg.pl

 

 

Wydział
Oświaty-Starostwo Powiatowe

 

 

 

Brzeg

 

 

tel. 77 549 33 02

tel. 77 549 33 03

tel. 77 549 34 15

 

 

oswiata@brzeg-powiat.pl

 

 

Wydział
Oświaty

Grodków

 

Grodków

 

tel. 77 40 40 321

tel. 77 40 40 313

 

um@grodkow.pl

 

 

Wydział
Oświaty Lubsza

 

Lubsza

 

tel. 77 411 86 15, 29, 30, 31, 32

 

 

lubsza@lubsza.ug.gov.pl

info@lubsza.ug.gov.pl

 

 

Wydział
Oświaty Olszanka

 

Olszanka

 

Stanowisko Pracy ds. Społecznych i
Oświaty


tel. 77 412 96 82 – 86  w 116

 

 

ug@olszanka.pl

 

 

Wydział
Oświaty

Lewin Brzeski

 

Lewin Brzeski

 

 

tel. 77 424 66 34

 

b.hargot@lewin-brzeski.pl

 

 

Fundacja Pro Opem

 

ul. Starobrzeska 16

49-300 Brzeg

 

tel. 881 787 123

 

www.facebook.com/FundacjaPro Opem/