PPP w Brzegu

Terapia z udziałem psa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzegu

Rozpoczął się nowy rok szkolny, czas wytężonej pracy umysłu, i – jak wiadomo – nie tylko dla uczniów i ich rodziców. Dla osób związanych z oświatą, jest to czas wdrażania nowych pomysłów, projektów i planów pracy. Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzegu reagując na potrzeby płynące ze strony środowiska lokalnego, stale dążą do wzbogacania…

PPP w Brzegu

Możliwe formy pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem zdolnym w szkole

Indywidualizacja pracy na lekcji, różnicowanie wymagań. Zajęcia rozwijające uzdolnienia Konkursy , olimpiady i zawody sportowe( klasowe, szkolne, dzielnicowe, gminne, wojewódzkiei  inne) Wspomaganie nauczyciela na lekcjach w roli asystenta, mistrza wiedzy (prowadzenie lekcji). Zachęcanie do opracowywania i zgłaszania własnych zadań. Prezentowanie prac twórczych (wystawy, gazetki szkolne klasowe, kroniki, albumy, prace plastyczne, wiersze, samodzielnie wykonane pomoce do…

PPP w Brzegu

Strony internetowe przydatne w pracy doradcy zawodowego

STRONY INTERNETOWE PRZYDATNE W PRACY DORADCY ZAWODOWEGO https://doradca.praca.gov.pl – portal prowadzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zawiera internetową wersję programu Doradca 2000. W modułach programu – Zawody i Edukacja zawarty jest  zasób informacji o zawodach i instytucjach szkoleniowych. www.progra.pl – strona internetowa firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania komputerowego wspierającego proces doradczy (planowanie kariery,  testy…

PPP w Brzegu

Co dalej po gimnazjum?

Jaką szkołę wybrać( zasadniczą szkołę zawodową, liceum, a może technikum)? Jaki zawód będzie dla mnie najodpowiedniejszy? Jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Na te  pytania będą musieli odpowiedzieć sobie absolwenci gimnazjum. Choć przyszła praca zawodowa jest dla nich często jeszcze czymś odległym, trudno wyobrażalnym, ważnym jest by starali się świadomie planować swój osobisty rozwój i…

PPP w Brzegu

Słownik pomocnych pojęć i definicji

AAC – komunikacja alternatywna i wspomagająca, w oryginale: Augmentative and Alternative Comunication  AAC, systemy umożliwiające lub ułatwiające dziecku porozumiewanie się Analiza i synteza (wzrokowa lub słuchowa) procesy dokonujące się na poziomie mózgowym obejmujące rozkładanie na części i scalanie materiału wzrokowego (obrazki, wyrazy) lub słuchowego (dźwięki, zdania, słowa) w celu budowania całości obrazu/słowa. Analiza głoskowa umiejętność rozkładania słów na głoski odpowiadające najmniejszym…

PPP w Brzegu

BIOFEEDBACK

Od 1999 roku EEG Instytut w Warszawie wprowadza metodę EEG Biofeedback do polskich szpitali, szkół, poradni dla optymalizacji i poprawy funkcji poznawczych i zdrowia dzieci, jak i osób chorych. EEG Biofeedback – to technika i metoda należąca do technik neurotechnologicznych. Są to techniki, wykorzystujące wiedzę medyczną, psychologiczną, pedagogiczną i bioinżynierską do ulepszania funkcji mózgu, przede wszystkim…

PPP w Brzegu

Przydatne techniki ćwiczeniowe oraz zabawy rozwijająco-wyciszające

ZABAWY DLA DZIECI NADPOBUDLIWYCH I AGRESYWNYCH Podróż do Krainy Wściekłości” Prowadzący opowiada historyjką, w trakcie, której wykonywane są określone ruchy – wszystkie dzieci je powtarzają, mogą wymyślać też własne. „Udajemy się dziś w podróż do tajemniczego kraju. Jedziemy długo pociągiem. Wreszcie pociąg zatrzymuje się, dotarliśmy do Krainy Radości. Ludzie, którzy tu mieszkają, są zawsze radośni…

PPP w Brzegu

Kinezjilogia, gimnastyka mózgu dla wszystkich

Kinezjologia edukacyjna to bardzo młoda i dynamicznie rozwijająca się nauka. Twórcą kinezjologii jest Amerykanin Paul Dennison, który zaobserwował jakie ruchy posiadają najbardziej zbawienny wpływ na dzieci i opierając się na tym stworzył podstawowe ćwiczenia nazywając je – gimnastyką mózgu. Gimnastykę mózgu powinni stosować w zasadzie wszyscy. Ma ona pozytywny wpływ dosłownie na każdego, gdyż daje…

PPP w Brzegu

Materiały dla pedagogów, psychologów szkolnych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu

Aktualna literatura nt. specyficznych trudności w uczeniu się Dysleksja (teoria): Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno-motoryczna. Teoria – diagnoza – terapia, CMPPP Warszawa 2000 Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii, Harmonia Universalis, Gdańsk 2011 Bogdanowicz M., Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów. Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gdynia 2005. Bogdanowicz M., Adryjanek A., Rożyńska…