Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu powstała 5 stycznia 1967r. jako Poradnia Wychowawczo – Zawodowa, powołana przez Prezydium Rady Narodowej – Wydział Oświaty i Kultury dla Miasta i Powiatu Brzeg. Poradnia w powiecie brzeskim została powołana z inicjatywy ówczesnego inspektora – Jana Mrózka w 1967 roku przy Wydziale Oświaty. Była to czwarta placówka na terenie województwa opolskiego zajmująca się wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży oraz pomocą w pracy podejmowanych przez nauczycieli i rodziców działaniach kształcących i wychowawczych.

Tworzenie placówki i zadania kierownicze zostały powierzone pedagogowi – mgr Annie Mieruszyńskiej. Początkowa działalność poradni skupiała się na organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, diagnozie środowiska przedszkolnego, szkolnego i rodzinnego, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży zgłaszanych głównie przez nauczycieli.

W gronie pierwszych pracowników znaleźli się: Janina Łowczyńska – Kaszuba (psycholog), Wiesława Gontarz (psycholog), Stanisław Gawlik (pedagog), Jadwiga Pańków (psycholog), Jadwiga Krukowska – Masierak (psycholog), Danuta Szczerba-Rokita (psychiatra dziecięcy), Bożena Zawada,  Kazimierz Dudak (pedagog), Bogumiła Smolik (pedagog), Maria Frihauf (pedagog), Józefa Siwek (psycholog), Wiesława Walońska (psycholog), Zdzisława Sokołowska, Wiktoria Łuczków, Maria Zelwak (psycholog), Genowefa Mika (psycholog), J. Kemkowska pedagog), Bożena Zimna (pedagog), Bogumiła Smolik (pedagog),

Poradnia w tym okresie funkcjonowała pod nazwą – Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa z siedzibą przy ulicy Spacerowej 3.

Podejmowane wyzwania i zadania, a także zwiększające się potrzeby środowisk wychowawczych wpłynęły na zwiększenie etatów, a tym samym oferty poradni o diagnozę i terapię logopedyczną, poradnictwo zawodoznawcze, udział w komisjach zajmujących się wyłanianiem dzieci z trudnościami szkolnymi, szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Począwszy od roku 1980 roku pracę w poradni rozpoczęli:

 1. Aleksandra Potocka-Wieczorek ( psycholog)
 2. Maria Zelwak (psycholog)
 3. Maria Jukowska-Jasiczek ( pedagog)
 4. Krystyna Smutniak ( pedagog)
 5. Danuta Firlik (pedagog)
 6. Stanisława Herman (pedagog)
 7. Henryk Mazurkiewicz ( pedagog)
 8. Karina Szymańska (psycholog)
 9. Barbara Sadkowska-Jakubów ( psycholog)
 10. Elżbieta Neroj (psycholog)
 11. Elżbieta Bonar (pedagog)
 12. Witold Lipka (pedagog)
 13. Grażyna Banach (logopeda)
 14. Anna Wawrynek (logopeda)
 15. Małgorzata Olbert (logopeda)
 16. Grażyna Piaskowska
 17. Adrianna Chmielewska ( psycholog)
 18. Marta Sajdak ( psycholog)
 19. Irena Tymecka-Roman ( rehabilitant)
 20. Anna Paziuk-Figura ( pedagog).
 21. Lidia Witak – Światłowicz
 22. Maria Kasprzak

Wraz ze zmianami prawa oświatowego zmieniała się nazwa placówki. Funkcjonująca od 1967r., Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Brzegu decyzją Kuratora Oświaty w Opolu została przekształcona w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną dnia 28 września 1993r. Jednocześnie w latach 1967 – 2007  brzeska poradnia wielokrotnie zmieniała swoją siedzibę. Kolejno zajmowane lokale to:

 • ul. Spacerowa 3,
 • ul. Jabłkowa 5,
 • ul. Hanki Sawickiej 2 (obecnie ul. Jana Pawła II),
 • powrót w na ulicę Spacerową 3 – we wrześniu 1981 roku,
 • ul. Lechicka 5,
 • ul. Kardynała Wyszyńskiego 23.

Dyrektorzy Poradni

 • 1967 – 1997               mgr Anna Mieruszyńska – pedagog
 • 1997 – 2002               mgr Maria Jukowska-Jasiczek – pedagog
 • 1997/1998                  p.o. dyrektora mgr Stanisława Herman – pedagog
 • 2002/2003                  mgr Witold Lipka – pedagog
 • 2003 – 2010               mgr Elżbieta Neroj – psycholog
 • 2010/11                      p.o.  dyrektora mgr Maria Jukowska-Jasiczek
 • 2011 – nadal              mgr Barbara Sadkowska-Jakubów-psycholog

Stała współpraca z poradniami oraz instytucjami oświatowymi, wychowawczo-opiekuńczymi i ośrodkami świadczącymi pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom wpłynęła na liczne inicjatywy, w tym prowadzenie kursu terapii pedagogicznej dla nauczycieli (w 1985 r., pod kierownictwem Krystyny Smutniak). Od 2004 roku poradnia podjęła zadania związane z rehabilitacją i wczesnym wspomaganiem dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością. Nadal pomoc psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczna realizowana jest poprzez: diagnozę, konsultację, terapię, psychoedukację, rehabilitację, doradztwo, mediację, interwencje w środowisku ucznia, działalność profilaktyczną i informacyjną.

Organem prowadzącym placówkę jest 1 stycznia 1999r.  Powiatu Brzeskiego, a nadzór pedagogiczny sprawuje Opolski Kurator Oświaty.