Konsultacje w dniach 29.11 – 02.12.2021r.

  Zapraszamy   Nauczycieli/ /nauczycieli specjalistów/ wychowawców /pedagogów i psychologów  pracujących z uczniem ze spektrum  autyzmu do udziału w konsultacjach organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzegu w ramach EUROPEJSKIEGO TYGODNIA AUTYZMU   Konsultacje  odbędą się w dniach 29.11 – 02.12.2021r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu (Brzeg, ul. Poprzeczna 3) w godzinach Pn 8.00-13.00 Wt 8.00-12.00…

Profilaktyka uzależnień w szkole oraz możliwość konsultacji

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Poprzeczna 3, 49-300 Brzeg, tel.774163207, 774163988, e-mail sekretariat@poradnia-brzeg.edu.pl Dyrektor poradni informuje, że od września b.r. szkolnego decyzje o nauczaniu domowym podejmuje wyłącznie dyrektor szkoły na wniosek rodzica. Poradnie psychologiczno- pedagogiczne nie wydają opinii w sprawie nauczania domowego (art.37 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe). Dyrektor poradni zaprasza pedagogów szkół podstawowych z…