Zaproszenie na spotkanie pedagogów/psychologów szkolnych

    Zaproszenia dla pedagogów/psychologów szkolnych szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu pedagogów i psychologów szkolnych tworzących sieć współpracy i samodoskonalenia specjalistów na terenie powiatu brzeskiego. Spotkanie odbędzie się w piątek 27 września 2019 r. w siedzibie poradni (Brzeg, ul. Poprzeczna 3) w godzinach 10.30-14.00.…

KOOPERACJE 3D

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu przystąpiła do projektu KOOPERCJE 3 D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin dla gmin powyżej 20 tys. mieszkańców. Celem projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych, istotnych z punku widzenia włączenia społecznego, przeciwdziałania ubóstwu oraz jego…