Projekt innowacyjno – wdrożeniowy w zakresie diagnozy funkcjonalnej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu we współpracy z Uniwersytetem Śląskim na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki  uczestniczy w realizacji zadania ” Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności…