Spotkanie w ramach sieci współpracy – Autyzm, Zespół Aspergera

  Zaproszenia dla nauczycieli  pracujących z uczniem z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu nauczycieli  pracujących z uczniem z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), tworzących sieć współpracy i samodoskonalenia specjalistów na terenie powiatu brzeskiego. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 25 listopada 2019…

XI Ogólnopolski Tydzień Kariery w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Dnia 18.10.2019r. w ramach XI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY „PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE” w poradni odbyły się zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej dla przedszkolaków. W spotkaniu uczestniczyły dwie grupy 5/6 latków z Publicznego Przedszkola nr 8, wraz z nauczycielami (ok. 45 uczestników). Dzieci w mniejszych grupach uczestniczyły w zajęciach rotacyjnych pt. ŚWIAT ZAWODÓW – PSYCHOLOG, PEDAGOG, LOGOPEDA,…

Zaproszenie na spotkanie pedagogów/psychologów szkolnych

    Zaproszenia dla pedagogów/psychologów szkolnych szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu pedagogów i psychologów szkolnych tworzących sieć współpracy i samodoskonalenia specjalistów na terenie powiatu brzeskiego. Spotkanie odbędzie się w piątek 27 września 2019 r. w siedzibie poradni (Brzeg, ul. Poprzeczna 3) w godzinach 10.30-14.00.…

KOOPERACJE 3D

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu przystąpiła do projektu KOOPERCJE 3 D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin dla gmin powyżej 20 tys. mieszkańców. Celem projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych, istotnych z punku widzenia włączenia społecznego, przeciwdziałania ubóstwu oraz jego…

ZAPROSZENIA NA SPOTKANIE DORADCÓW ZAWODOWYCH

Zapraszamy nauczycieli zawodów szkół ponadgimnazjalnych, doradców zawodowych na spotkanie z regionalnym doradcą w województwie opolskim ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  panią Iwoną Caputą, które odbędzie się w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu przy ul. Poprzecznej 3, 26.04.2019r. o godzinie 10.00

Sieć współpracy pedagogów i psychologów szkolnych

W środę 27 marca odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy i samodoskonalenia pedagogów i psychologów szkolnych z powiatu brzeskiego. Spotkania sieci służą zacieśnieniu współpracy, wymianie doświadczeń, są również miejscem dzielenia się wiedzą i umiejętnościami. W czasie marcowego spotkania poruszony został temat technik relaksacyjnych i możliwości ich wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wszyscy uczestnicy…

Zaproszenie na spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych

Poprzeczna 3, 49-300 Brzeg – tel. 077- 4163988, tel./fax. 077- 4163207 ppp.brzeg-powiat.pl      e-mail: sekretariat@poradnia-brzeg.edu.pl   Brzeg, 12.03.2019r. PP.P. 0712.4.2019 Dyrektorzy szkół w rejonie działania poradni   Zaproszenia dla pedagogów/psychologów szkolnych szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu pedagogów i psychologów szkolnych tworzących sieć współpracy i…