Zapraszam nauczycieli i rodziców do obejrzenia przygotowanego przeze mnie filmu pt. “Krótki przewodnik po uczuciach część 1: Lęk”
Film przedstawia następujące zagadnienia: funkcje lęku w życiu człowieka, działanie systemu ostrzegawczego (alarmowego) organizmu, wpływ oceny sytuacji i myślenia na doświadczanie lęku, sposoby pracy z osobami doświadczającymi nadmiernego lęku.
Film trwa 30 minut.
Alicja Lenarczyk, psycholog