Dni Autyzmu

Kardynała Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg, tel./fax. 77-4163207, tel 4163988 e-mail: sekretariat@poradnia-brzeg.edu.pl, www.poradnia-brzeg.edu.pl/ppp.brzeg-powiat.pl     PP.P0718.30.2017                                                                                        Brzeg, 16.11.2017r.         Dyrektorzy przedszkoli, szkół z rejonu działania poradni         W związku z tygodniem autyzmu Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Brzegu organizuje spotkania z rodzicami, nauczycielami oraz przesiewowe badania pod kątem autyzmu u dzieci.…

Szkolenie dnia 13.10.2017

Szkolenie pedagogów, psychologów szkolnych ze szkół z  miasta Brzeg odbędzie się 13 października b.r o godzinie 9.00 w budynku przy ul. Wyszyńskiego 23 na I piętrze.

Tematem szkolenia będzie „Żałoba w rodzinie” Prowadząca psychoterapeuta Teresa Brandys –Tylipska.

Prezentacja narzędzia TROS-KA

Wspólnie z Urzędem Miasta Brzeg poradnia organizuje spotkanie dla dyrektorów, psychologów i pedagogów  szkół podstawowych z rejonu działania poradni dnia 26.09.2017r. o god.12.00 w małej Sali ratusza. Tematem spotkania będzie omówienie nowego modelu współpracy poradni ze szkołami oraz prezentacja narzędzia TROS-KA przeznczonego do diagnozy rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku 9-13 lat. Narzędzie to będzie udostępniane…

WYNIKI KONKURSU „ WIĘZI RODZINNE” 27 kwietnia 2017r Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzegu

WYNIKI KONKURSU „ WIĘZI RODZINNE” 27 kwietnia 2017r Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzegu LAUREACI KONKURSU przedszkola Gabriela Rosińska – Publiczne Przedszkole nr 3 w Brzegu /sponsor nagrody – Cukiernia- Kawiarnia  Bombonierka Aleksandra Pawlak – Publiczne Przedszkole nr 3 w Brzegu/ sponsor nagrody – Panorama Racławicka szkoły podstawowe Julia Genge – Zespół Szkół nr 2…

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Informujemy że na trenie poradni wznowił swoją działalność Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Realizowany jest program poradnictwa dla osób niepełnosprawnych ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności a skierowany do rodziców dzieci niepełnosprawnych, osób dorosłych niepełnosprawnych w zakresie pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej. Zapraszamy w każdy poniedziałek od godziny 12.00 do 15.00 Zapraszamy pedagogów, psychologów z rejonu działania poradni na…

Podziękowanie

Za okazaną życzliwość i pomoc podczas organizacji bezpłatnych konsultacji dla rodziców w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 2016 „Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić.” Caroll Lewis Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy sukcesów w realizacji…

PPP w Brzegu

Uwaga! Konkurs “WIĘZI RODZINNE-MOJA RODZINA”

WIĘZI RODZINNE-MOJA RODZINA

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BRZEGU OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „WIĘZI RODZINE-MOJA RODZINA”

 

CELEM KONKURSU JEST ZWRÓCENIE UWAGI NA ISTOTNE ZNACZENIE WIĘZI RODZINNYCH, RODZINY W ŻYCIU DZIECI I MŁODZIEŻY W KSZTAŁTOWANIU ICH OSOBOWOŚCI I TOŻSAMOŚCI

Karta zgłoszeniowa do pobrania (format: *.docx / *.pdf)

Regulamin konkursu do pobrania (format: *.docx / *.pdf)