1. Kardynała Wyszyńskiego 23, 49-300 Brzeg, tel./fax. 77-4163207, tel 4163988

e-mail: sekretariat@poradnia-brzeg.edu.pl, www.poradnia-brzeg.edu.pl/ppp.brzeg-powiat.pl

 

 

PP.P0718.30.2017                                                                                        Brzeg, 16.11.2017r.

 

 

 

 

Dyrektorzy przedszkoli, szkół

z rejonu działania poradni

 

 

 

 

W związku z tygodniem autyzmu Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Brzegu organizuje spotkania z rodzicami, nauczycielami oraz przesiewowe badania pod kątem autyzmu u dzieci.

Poniżej przedstawiam harmonogram spotkań, prosimy o telefoniczny kontakt i umawianie wizyt konsultacyjnych.

 

 04.12.2017r. 06.12.2017r. 07.12.2017r. 08.12.2017r.
 

13.00-17.00

Konsultacje dla nauczycieli uczących dzieci, młodzież z rozpoznanym autyzmem lub zespołem Aspergera

 

8.00-10.00

Badania przesiewowe dzieci

 

9.00-14.00

Badania przesiewowe dzieci

 

10.00-14.00

Konsultacje dla rodziców dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem, Zespołem Aspergera