“Tydzień Autyzmu”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna organizuje „Tydzień z autyzmem” podczas których odbędą się spotkania z rodzicami, nauczycielami oraz przesiewowe badania pod kątem rozpoznawania autyzmu u dzieci. Poniżej przedstawiam harmonogram spotkań, prosimy o telefoniczny kontakt i umawianie wizyt konsultacyjnych.    03.12.2018r. 05.12.2018r. 06.12.2018r. 07.12.2018r.   13.00-17.00 Konsultacje dla nauczycieli uczących dzieci, młodzież z rozpoznanym autyzmem lub zespołem Aspergera  …

Ważna inicjatywa doradców zawodowych

Dnia 19.10.2018roku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyło się spotkanie dla doradców zawodowych realizujących działania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych. Na spotkaniu zaprezentowano materiały z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych opracowane przez zespół doradców z MOWAZ we Wrocławiu (dostępne na stronie ). Celem spotkania było również wzajemne…

Zaproszenia dla pedagogów/psychologów szkolnych Szkół podstawowych (w tym z oddziałami gimnazjum) i ponadgimnazjalnych

Brzeg, 08.11.2018r. PP.P. 0718.22.2018   Dyrektorzy szkół w rejonie działania poradni     Zaproszenia dla pedagogów/psychologów szkolnych Szkół podstawowych (w tym z oddziałami gimnazjum) i ponadgimnazjalnych     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu pedagogów i psychologów szkolnych tworzących sieć współpracy i samodoskonalenia specjalistów na terenie powiatu brzeskiego. Spotkanie odbędzie się…

Ogólnopolski Tydzień Kariery pt. ŚWIAT ZAWODÓW – PSYCHOLOG, PEDAGOG, LOGOPEDA, REHABILITANT.

W czwartek tj. 18.10.2018r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna gościła dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 10 w Brzegu na zajęciach z zakresu preorientacji zawodowej realizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pt. ŚWIAT ZAWODÓW – PSYCHOLOG, PEDAGOG, LOGOPEDA, REHABILITANT. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z placówką i przedstawicielami zawodów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dzieci w mniejszych grupach w gabinetach specjalistów zostały zapoznanie z miejscem pracy  psychologa, pedagoga, logopedy i rehabilitanta, obszarem oddziaływań, czynnościami charakterystycznymi dla reprezentowanego zawodu, wykorzystywanymi pomocami. Udzielono odpowiedzi na ws ystkie dodatkowe pytania dzieci związane z wykonywanym zawodem i pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną dzieciom.

Spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych

Dnia 28 września b.r. odbyło się spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych z rejonu działania poradni brzeskiej w ramach działającej sieci wymiany doświadczeń i samodoskonalenia prowadzonej przez panią psycholog Alicję Lenarczyk i pedagoga panią Renatę Straub-Pieczykolan. Na spotkaniu organizacyjnym rozpoznane zostały potrzeby działającej sieci , które realizowane będą w roku szkolnym 2018/19.