Dnia 19.10.2018roku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyło się spotkanie dla doradców zawodowych realizujących działania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych. Na spotkaniu zaprezentowano materiały z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych opracowane przez zespół doradców z MOWAZ we Wrocławiu (dostępne na stronie ).

Celem spotkania było również wzajemne poznanie się, wymiana dotychczasowych doświadczeń w pracy doradczej i kontaktów. Omówiono formy współpracy szkół w bieżącym roku szkolnym z Młodzieżowym Centrum Kariery reprezentowanym przez doradcę zawodowego – Dorotę Wiewiórę oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną reprezentowaną przez Renatę Straub-Pieczykolan.

Doradcy zawodowi uczestniczący w spotkaniu zadeklarowali chęć utworzenie Sieci wsparcia specjalistów na terenie powiatu brzeskiego ważnej dla harmonijnej współpracy instytucji podejmujących działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz nauczycieli.