Brzeg, 08.11.2018r.

PP.P. 0718.22.2018

 

Dyrektorzy szkół

w rejonie działania poradni

 

 

Zaproszenia dla pedagogów/psychologów szkolnych

Szkół podstawowych (w tym z oddziałami gimnazjum) i ponadgimnazjalnych

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzegu serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu pedagogów i psychologów szkolnych tworzących sieć współpracy i samodoskonalenia specjalistów na terenie powiatu brzeskiego.

Spotkanie odbędzie się dnia 16.11.2018r. (piątek) w Brzegu, ul. Poprzeczna 3 w godzinach 11.30-14.00. Na spotkaniu planowana jest dyskusja i prezentacja dobrych praktyk w obszarze „Współpraca specjalistów szkolnych (pedagog, psycholog) z nauczycielami w rozpoznawaniu potrzeb uczniów, kierowaniu do poradni i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej”. Doświadczenia w tym zakresie zaprezentuje pani Katarzyna Świderska, pedagog szkolny (PSP Łosiów).

Na spotkaniu możliwa będzie również wymiana doświadczeń i superwizja koleżeńska.

Serdecznie zapraszamy.