Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna organizuje „Tydzień z autyzmem” podczas których odbędą się spotkania z rodzicami, nauczycielami oraz przesiewowe badania pod kątem rozpoznawania autyzmu u dzieci.

Poniżej przedstawiam harmonogram spotkań, prosimy o telefoniczny kontakt i umawianie wizyt konsultacyjnych.

 

 03.12.2018r. 05.12.2018r. 06.12.2018r. 07.12.2018r.
 

13.00-17.00

Konsultacje dla nauczycieli uczących dzieci, młodzież z rozpoznanym autyzmem lub zespołem Aspergera

 

8.00-12.00

Badania przesiewowe dzieci

 

9.00-14.00

Konsultacje dla rodziców dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem, Zespołem Aspergera

 

 

10.00-14.00

Badania przesiewowe dzieci