Zaświadczenie

                                                                                                                                                        Brzeg,…………     Zaświadczenie     Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………   Adres zamieszkania………………………………………………………………………   Data urodzenia……………………………………………………………………………   Rozpoznanie wg klasyfikacji ICD-10………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   Wskazane objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju ze względu na   wykrycie niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością   (uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r., rozp. Men z dnia 5 września …

Załącznik nr 1 do Regulaminu OKRO

Załącznik nr 1 do Regulaminu OKRO   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Poprzeczna 3, 49-300 Brzeg, tel.774163207, 774163988, e-mail sekretariat@poradnia-brzeg.edu.pl   WNIOSEK RODZICÓW O PRZYZNANIE ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH  W OŚRODKU KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZYM W PPP W BRZEGU W RAMACH PROJEKTU RZĄDOWEGO „ZA ŻYCIEM”     Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………………………………………. Adres………………………………………………………………………………………………………………………………. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………. PESEL ……………………………………………………………………………………………………………………………. Imię i…

OKRO

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu w 2017r. rozpoczął działalność wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy (OKRO) na obszarze powiatu brzeskiego. Który realizuje następujące zadania:   Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka i jego rodziny oraz form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom Organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin…

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Poprzeczna 3, 49-300 Brzeg, tel.774163207, 774163988, e-mail sekretariat@poradnia-brzeg.edu.pl   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO (obowiązek informacyjny)       Szanowni państwo, zgodnie z art.13.ust.1i2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym a będą wykorzystywane wasze dane osobowe…

Program przesiewowych badań słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych na lata 2018/2010

PROGRAM   PRZESIEWOWYCH   BADAŃ   SŁUCHU

DLA   UCZNIÓW   KLAS   PIERWSZYCH

SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNYCH / PONADPODSTAWOWYCH

NA  LATA  2018 – 2020

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzegu od 10 lat prowadzi przesiewowe badania słuchu u dzieci przedszkolnych i uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.  Od 2008 roku przebadano  2318 dzieci na terenie placówek i poradni. W wyniku badań wyłoniono dzieci z  wadami słuchu i skierowano do konsultacji laryngologicznej lub audiologicznej.

Narząd słuchu odgrywa istotną rolę w interakcjach z otoczeniem, a także wpływa na kształtowanie się rozwoju psychoruchowego dziecka.

W Polsce prowadzone są od wielu lat dwa niezależne programy, które wzajemnie się uzupełniają:
• program powszechnych badań przesiewowych słuchu u noworodków, prowadzony z wielkim sukcesem od 2002 r. przez Fundację “Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, którego celem jest wykrywanie wrodzonych zaburzeń słuchu. Dzięki temu programowi wykrywane są głębokie ubytki słuchu u 1-2 noworodków na tysiąc nowo narodzonych dzieci. W realizację tego programu zaangażowane są głównie środowiska neonatologów, pediatrów, audiologów i otolaryngologów.
Sygnatariuszem europejskiego konsensusu dotyczącego powszechnych badań przesiewowych słuchu u noworodków, który został podpisany w Mediolanie w 1998 r., był prof. Henryk Skarżyński.
• programy badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym (7-12 lat), których celem jest wykrycie nabytych zaburzeń słuchu typu przewodzeniowego, odbiorczego lub centralnego, zaburzeń wrodzonych ujawniających się w okresie późniejszym oraz innych problemów związanych ze słuchem, jak np. szumy uszne. Realizacja tych programów umożliwia wykrywanie różnego rodzaju zaburzeń słuchu u co piątego dziecka. Są one realizowane od 1999 r., głównie przez zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu we współpracy z różnymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz licznymi przedstawicielami środowisk otolaryngologów, audiologów, foniatrów, logopedów oraz pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych.

            Porównanie częstości występowania problemów związanych ze słuchem u noworodków i niemowląt oraz u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wskazuje jednoznacznie, że wraz z wiekiem zwiększa się odsetek dzieci z różnymi problemami związanymi ze słuchem, które mogą mieć istotne znaczenie dla rozwoju dziecka i jego wyników nauczania. Wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u tych dzieci daje szanse skutecznego wdrożenia odpowiedniej terapii i stworzenia dziecku odpowiednich warunków słuchowych dla rozwoju procesu komunikacyjnego. „

 

Henryk Skarżyński, Krzysztof Kochanek

Gazeta Lekarska 2011-09