Brzeg,…………

 

 

Zaświadczenie

 

 

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………

 

Adres zamieszkania………………………………………………………………………

 

Data urodzenia……………………………………………………………………………

 

Rozpoznanie wg klasyfikacji ICD-10…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Wskazane objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju ze względu na   wykrycie niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością

 

(uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r., rozp. Men z dnia 5 września  2017r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych)

 

 

 

 

Brzeg,…………

 

 

Zaświadczenie

 

 

Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………

 

Adres zamieszkania………………………………………………………………………

 

Data urodzenia……………………………………………………………………………

 

Rozpoznanie wg klasyfikacji ICD-10…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Wskazane objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju ze względu na   wykrycie niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością

(uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r., rozp. Men z dnia 5 września  2017r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych)